7 chyb, kterým se při zateplování stavby vyhněte, nechcete-li si zadělat na další problémy

- Reklama -euro

Zateplení fasády může přinést výrazné energetické i finanční úspory. Podmínkou je však použití kvalitních materiálů a především správná aplikace tepelněizolačního systému. Pokud se při aplikaci vyskytnou chyby, nejenže teplo bude nadále unikat, ale vedle toho často dochází ik dalším problémům, například mohou vzniknout plísně.

1 (Ne)správně zvolený materiál

Nesprávně zvolený tepelněizolační materiál znamená neefektivitu zateplení a jeho nežádoucí degradaci.

Řešení

Vhodný materiál pro zateplení, různé druhy polystyrenu (EPS, grafitový EPS atd.), minerální vlna apod., by měl vybrat odborník (např. zkušený projektant) podle konstrukce zateplované stavby a požadovaných parametrů energetické úspory.

Zásadním požadavkem je nízká tepelná vodivost materiálu, odolnost proti mechanickému poškození a požáru. Třeba mít na paměti, že minimálně do výšky 30 cm je třeba použít materiál s co nejnižší nasákavostí.

Minimální tloušťka tepelněizolační vrstvy, která odpovídá současným požadavkům, je přibližně 15 cm.
2 Neupravený podklad

Podklad je základ. Vnější kontaktní tepelněizolační systémy (ETICS) se musí lepit na čistou, suchou a soudržnou fasádu (podkladovou vrstvu) bez prachu, mastnoty, plísní či trhlin.

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, hrozí opadávání zateplení a výskyt dalších problémů. I při lepení na starou omítku dávejte pozor. I při náznaku nestability je totiž třeba ji odstranit. Nikdy nezateplujte na vlhké zdivo, způsobili byste vznik plísní.

Řešení

Před zateplováním je třeba fasádu očistit tlakovou vodou a zpevnit penetrací. Je-li zdivo vlhké, musí se zhotovit kvalitní hydroizolace. Praskliny je třeba vyplnit k tomu určenými stavebními hmotami.

3 Nesprávné lepení izolantu na fasádu

Již při výběru lepidla nebo PU pěny je třeba být důsledný a ze široké nabídky vybrat materiál dle doporučení výrobce. I nesprávně nanesené lepidlo může být problém. Nemá se nanášet jen bodově.

Důsledkem bodového nanášení je vydýmání, bubliny, vykreslování desek (s následným vznikem tepelných mostů), opadávání izolace nebo praskliny v omítce.

Řešení

Lepidlo se nanáší po obvodu izolačních desek ve formě „rámečku“ nebo „housenky“. Následně se ve středu učiní dva nebo tři tzv.. terče. Lepidlo by mělo pokrývat minimálně 40 % plochy izolace, při aplikaci na soklu s keramickým obkladem až 60 %.

4 Nepřizpůsobení zateplení finální úpravě fasády

Již při realizaci tepelněizolační vrstvy musíme brát v úvahu, jakou konečnou úpravu plánujeme. Aplikaci zateplení je třeba přizpůsobit druhu obkladu – jinak by fasáda nebyla plně funkční ani estetická.

Odborníci ze společnosti Baumit dále upozorňují, že pokud zvolíte příliš tmavé fasádní barvy, riskujete poškození fasády přehříváním. Teplota tmavé fasády může v létě dosáhnout až 70 °C. Důsledkem může být barevná nestálost, ale také dilatace a praskání omítek.

Řešení

Na místech s obkladem je třeba nastavit tloušťku zateplení tak, aby obklad lícoval s fasádou. Je nutná zdvojená výztužná vrstva a kotvení kotvami s ocelovým trnem (min. 8 ks/m2). Hmotnost obkladu nesmí být větší než 35 kg/m2.

Pokud trváte na tmavé barvě, musíte na izolantu zrealizovat zdvojenou vrstvu pomocí flexibilní lepicí stěrky nebo použít jednu vrstvu se speciální disperzní stěrkou vyztuženou vlákny.

- Reklama -zprávy
- Reklama -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora